Các bài báo đăng tải Công trình nhà hàng Kimono - thiết kế bởi NH VILLAGE ARCHITECTS


Các bài báo đăng tải Công trình nhà hàng Kimono - thiết kế bởi NH VILLAGE ARCHITECTS:

 

Archdaily: https://www.archdaily.com/789184/kimono-nh-village-architects

Design Boom: https://www.designboom.com/architecture/nh-village-architects-worklounge-03-kimono-ha-noi-vietnam-04-22-2016/

Kiến Việt: https://kienviet.net/2016/05/17/thiet-ke-nha-hang-nhat/

Handhome: http://handhome.net/nha-hang-kimono-nh-village-architects-worklounge-03-vietnam/

Và nhiều website khác với Searching Keyword: “Kimono restaurant” & “NH Village Architects”